ตรวจสอบให้แน่ใจว่า V5 Robot Brain เปิดอยู่

เปิด V5 Robot Brain โดยการกดปุ่มโฮมบนสมองค้างไว้

เลือกไอคอนการตั้งค่า

แตะที่ไอคอนการตั้งค่าที่ไฮไลต์ในสี่เหลี่ยมสีแดงในภาพด้านบน

เลือกการตั้งค่าภาษา

แตะที่การตั้งค่าภาษาที่ไฮไลต์ในสี่เหลี่ยมสีแดงในภาพด้านบน

เลือกภาษาที่ต้องการ

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: