คลิกลิงก์ต่อไปนี้เพื่อเข้าถึงคำแนะนำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ ARM® Cortex®: https://www.vexrobotics.com/vexedr/resources/firmware

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: