การใช้หน้าจอเริ่มต้นบนสมอง V5

เปิด V5 Robot Brain โดยการกดปุ่มโฮมบนสมองค้างไว้

แตะที่ไอคอนการตั้งค่าที่ไฮไลต์ในสี่เหลี่ยมสีแดงในภาพด้านบน

แตะที่การตั้งค่าเริ่มต้นที่ไฮไลต์ในสี่เหลี่ยมสีแดงในภาพด้านบน

เลือกหน้าจอเริ่มต้นที่ต้องการ

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: