การใช้หน้าจอเริ่มต้นบน V5 Brain

เปิด V5 Robot Brain โดยกดปุ่มโฮมบนสมองค้างไว้

แตะที่ไอคอนการตั้งค่าที่เน้นในสี่เหลี่ยมสีแดงในภาพด้านบน

แตะที่การตั้งค่าเริ่มต้นที่เน้นในสี่เหลี่ยมสีแดงในภาพด้านบน

เลือกหน้าจอเริ่มต้นที่ต้องการ

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: