รับมากขึ้นด้วย VEXcode
เราขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนไปใช้ซอฟต์แวร์ใหม่ของเรา VEXcode มีทั้งตัวเลือกแบบบล็อกและแบบข้อความ ซึ่งทำงานบน Chromebook, iPads, แท็บเล็ต Android, Windows และ Mac ไปที่ code.vex.com สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลด VEXcode
VEX Coding studio ถูกยกเลิกและไม่สามารถดาวน์โหลดได้อีกต่อไป ดาวน์โหลดแล้ว? โปรแกรมจะยังคงทำงานต่อไป แต่จะไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไป
ผู้ใช้ที่เปลี่ยนไปใช้ VEXcode สามารถย้ายโปรเจ็กต์ C++/C++ Pro ไปยัง VEXcode Pro V5 ได้โดยทำตาม บทความนี้

โปรแกรมตัวอย่างนี้แสดงวิธีการใช้ค่าการควบคุมระยะไกลเพื่อเคลื่อนย้ายหุ่นยนต์

ArcadeControl.vex

การกำหนดค่า
  • V5 Smart Motor บนพอร์ต 1 ชื่อ leftMotor
  • V5 Smart Motor บนพอร์ต 10 ชื่อ rightMotor
โปรแกรม

file-NeHKK21GU0.png

มันทำงานอย่างไร

อย่างแรก เมื่อบล็อก (STARTED) บอกให้หุ่นยนต์รันโค้ดนี้เมื่อโปรแกรมเริ่มทำงาน

ถัดไป โปรแกรมจะเข้าสู่  ในขณะที่ วนซ้ำ ซึ่งทำให้โปรแกรมทำงานตลอดไป

จากนั้นความเร็ว leftMotor และ rightMotor จะถูกตั้งค่าโดยใช้ข้อมูลจากค่าแกน ของจอยสติ๊กเพื่อคำนวณความเร็ว

เนื่องจากใช้จอยสติ๊กเพียงตัวเดียวในการเคลื่อนย้ายหุ่นยนต์ในโหมดอาร์เคด จึงจำเป็นต้องคำนวณความเร็วสุดท้ายสำหรับมอเตอร์แต่ละตัวแยกกัน

Axis3 สอดคล้องกับค่าพิกัด y ของจอยสติ๊ก ดังนั้นไม่ว่าคุณจะกดจอยสติ๊กไปจนสุดที่ +100 หรือลงจนสุดที่ -100 มอเตอร์ทั้งสองจะหมุนไปในทิศทางเดียวกัน

Axis4 สอดคล้องกับค่าพิกัด x ของจอยสติ๊ก ดังนั้นจึงทำงานแตกต่างกัน หากคุณกดจอยสติ๊กไปทางขวาจนสุดที่ +100 มอเตอร์ด้านซ้ายควรมีความเร็วเป็นบวก และมอเตอร์ด้านขวาควรมีความเร็วเป็นลบ เพื่อให้หุ่นยนต์หันไปทางขวา หากคุณกดจอยสติกไปทางซ้ายจนสุดที่ -100 มอเตอร์ด้านซ้ายควรมีความเร็วเป็นลบ และมอเตอร์ด้านขวาควรมีความเร็วเป็นบวก เพื่อให้หุ่นยนต์หันไปทางซ้าย

จากนั้น คำสั่ง   .spin จะบอกให้มอเตอร์แต่ละตัวเคลื่อนที่ไปพร้อมกับความเร็วที่ระบุในคำสั่งก่อนหน้านี้

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus