ทำความเข้าใจข้อความแสดงข้อผิดพลาดบน iPad หรือแท็บเล็ต Android ใน VEXcode IQ (รุ่นที่ 1)

ข้อผิดพลาดข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้อาจปรากฏขึ้นเมื่อ เชื่อมต่อแบบไร้สาย กับ VEX IQ Brain:


  • ลองบังคับปิด VEXcode IQ และเปิด VEXcode IQ อีกครั้ง
  • หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข โปรดฝากคำติชมไว้ใน VEXcode IQ

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดนี้:

  1. ลองบังคับปิด VEXcode IQ และเปิด VEXcode IQ อีกครั้ง
  2. ปิดแอปอื่นๆ ทั้งหมดที่ทำงานอยู่ก่อนที่จะรีสตาร์ทแอป VEXcode IQ 
  3. รีสตาร์ทแอป VEXcode IQ เพื่อดูว่าการเชื่อมต่อสำเร็จหรือไม่ 

หากไม่ได้ผล ให้ลองทำดังนี้:

  1. ลองบังคับปิด VEXcode IQ และเปิด VEXcode IQ อีกครั้ง
  2. สลับเพื่อปิด Bluetooth บนแท็บเล็ต รอห้าวินาที จากนั้นสลับอีกครั้งเพื่อเปิด Bluetooth อีกครั้ง
  3. เปิดแอป VEXcode IQ อีกครั้ง

หมายเหตุ: การระงับแอปและบลูทูธจะทำให้การเชื่อมต่อขาดหายและอาจต้องทำซ้ำ ขั้นตอนสำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: