การแก้ไขปัญหา iPads หรือแท็บเล็ต Android ไม่สามารถเชื่อมต่อใน VEXcode IQ (รุ่นที่ 1)

ใน VEXcode IQ เป็นไปได้ว่าแท็บเล็ตจะตรวจไม่พบ IQ Brain แต่ IQ Brain จะแสดงการเชื่อมต่อ (ผ่านลูกศรทึบ)

เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น คุณจะต้องเชื่อมต่อแท็บเล็ตกับ VEX IQ Brain อีกครั้งโดยดำเนินการดังต่อไปนี้:

  • กระตุ้นสมอง
  • หากไม่ได้ผล ให้ปิดแอปพลิเคชันและเปิดใหม่อีกครั้งหลังจากผ่านไป 10 วินาที
  • หากไม่ได้ผล ให้ลบและป้อน Brain ID number ลงในอินเทอร์เฟซ Smart Radio Connection

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus