การแก้ไขปัญหา iPads หรือแท็บเล็ต Android ไม่สามารถเชื่อมต่อใน VEXcode IQ (รุ่นที่ 1)

ใน VEXcode IQ เป็นไปได้ที่แท็บเล็ตจะไม่ตรวจจับ IQ Brain แต่ IQ Brain จะแสดงการเชื่อมต่อ (ผ่านลูกศรทึบ) 

เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น คุณจะต้องเชื่อมต่อแท็บเล็ตกับ VEX IQ Brain อีกครั้งโดยดำเนินการต่อไปนี้:

  • วงจรพลังสมอง.
  • หากไม่ได้ผล ให้ปิดแอปพลิเคชันแล้วเปิดใหม่อีกครั้งหลังจากผ่านไป 10 วินาที
  • หากไม่ได้ผล ให้ลบและป้อนหมายเลข Brain ID อีกครั้งลงในอินเทอร์เฟซการเชื่อมต่อวิทยุอัจฉริยะ

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: