เมื่อทำงานใน VEXcode V5 มีหลายวิธีในการเปิดโปรเจ็กต์บนอุปกรณ์ macOS

บทความต่อไปนี้จะครอบคลุม:

  • เปิดโครงการที่มีอยู่
  • เปิดโครงการล่าสุด
  • เปิดโครงการตัวอย่าง

เปิดโครงการที่มีอยู่

file.png

เลือก 'ไฟล์' ในแถบเครื่องมือ

open.png

เลือก 'เปิด' ในเมนูแบบเลื่อนลง

Download_file.png

เมนูไฟล์ของอุปกรณ์ของคุณจะเปิดขึ้น เลือก "ดาวน์โหลด" หรือตำแหน่งที่คุณบันทึกไฟล์ จากนั้นเลือกไฟล์โครงการบล็อกที่ต้องการ

open_file.png

เลือก 'เปิด'

2020-12-02_14-31-10S.jpg

โครงการของคุณจะเปิดใน VEXcode V5


เปิดโครงการล่าสุด

คุณยังสามารถเปิดโปรเจ็กต์ที่เพิ่งบันทึกไว้ได้โดยเลือกตัวเลือก "เปิดล่าสุด" เมื่อเลือกแล้ว เมนูที่มีโปรเจ็กต์ที่บันทึกไว้ล่าสุดจะเปิดขึ้น

file.png

เลือก 'ไฟล์' ในแถบเครื่องมือ

open_recent.png

เลือกเมนูขยายของ 'เปิดล่าสุด'

ล่าสุด_project.png

เลือกโครงการที่จะเปิด

หมายเหตุ: โครงการบล็อกจะมีส่วนขยาย .v5blocks


เปิดโครงการตัวอย่าง

file.png

เลือก 'ไฟล์' ในแถบเครื่องมือ

open_examples.png

เลือก 'เปิดตัวอย่าง' ในเมนูแบบเลื่อนลง

select.png

เลือกเทมเพลตหรือโครงการตัวอย่าง

หมายเหตุ: เทมเพลตและตัวอย่างโครงการ ใช้สำหรับสิ่งต่อไปนี้

  • แม่แบบกำหนดค่ามอเตอร์และเซ็นเซอร์บนหุ่นยนต์ของคุณสำหรับโครงการ
  • โปรเจ็กต์ตัวอย่างคือโปรเจ็กต์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าที่พร้อมให้ดาวน์โหลดและรัน

claw_bot.png

โปรเจ็กต์นี้มีเทมเพลต Clawbot (ระบบขับเคลื่อน 2 มอเตอร์ ไม่มีไจโร)

clawbot_project.png

เมื่อเลือกแล้ว เทมเพลตหรือโครงการตัวอย่างจะเปิดขึ้น

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus