การกำหนดค่าคอนโทรลเลอร์ V5 ใน VEXcode V5

เมื่อเริ่มต้นโปรแกรมด้วย VEXcode V5 บล็อกคอนโทรลเลอร์จะไม่ปรากฏในกล่องเครื่องมือจนกว่าจะกำหนดค่าคอนโทรลเลอร์แล้ว 

  • คุณสามารถกำหนดค่าคอนโทรลเลอร์ได้เพียงตัวเดียวต่อโปรเจ็กต์
  • V5 Clawbot (ระบบขับเคลื่อน) - โปรเจ็กต์เทมเพลตใช้สำหรับการกำหนดค่าคอนโทรลเลอร์ต่อไปนี้
  • หากคุณได้กำหนดค่าคอนโทรลเลอร์ไว้ คุณต้องมีคอนโทรลเลอร์ ที่เชื่อมต่อกับ VEX V5 Robot Brain ของคุณเพื่อให้โปรเจ็กต์ของคุณทำงานได้

การเพิ่มตัวควบคุม

หากต้องการกำหนดค่าคอนโทรลเลอร์ ให้เลือกปุ่มอุปกรณ์เพื่อเปิดหน้าต่างอุปกรณ์

เลือก “เพิ่มอุปกรณ์”

เลือก "ตัวควบคุม"

หากคุณต้องการตั้งโปรแกรมคอนโทรลเลอร์โดยใช้ VEXcode V5 ให้เลือก "เสร็จสิ้น" เพื่อกำหนดค่าให้เสร็จสิ้น หรือ "ยกเลิก" เพื่อกลับไปที่เมนูอุปกรณ์

หมายเหตุ:หากคุณต้องการกำหนดค่าคอนโทรลเลอร์สำหรับการใช้งานโดยไม่ต้องตั้งโปรแกรม โปรดดูตัวเลือกเพิ่มเติมด้านล่าง

ภาพหน้าจอ_2023-02-14_at_2.22.47_PM.png

เมื่อเพิ่มคอนโทรลเลอร์แล้ว คุณจะเห็นคอนโทรลเลอร์ถูกเพิ่มในหน้าต่างอุปกรณ์ และบล็อกคอนโทรลเลอร์ (เช่นเดียวกับที่ไฮไลต์ในภาพนี้) จะปรากฏในกล่องเครื่องมือ


การเปลี่ยนปุ่มซ้ายและขวาของคอนโทรลเลอร์

คุณสามารถเปลี่ยนมอเตอร์ที่ปุ่มซ้ายและขวาควบคุมได้โดยการเลือกปุ่มเพื่อหมุนเวียนไปตามมอเตอร์จนกระทั่งมอเตอร์ที่ต้องการปรากฏขึ้น

หมายเหตุ:ต้องกำหนดค่ามอเตอร์ก่อนกำหนดการดำเนินการให้กับปุ่ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่ามอเตอร์ คลิก ที่นี่


การเปลี่ยนจอยสติ๊กของคอนโทรลเลอร์

คุณสามารถเปลี่ยนโหมดขับเคลื่อนของหุ่นยนต์ได้โดยการเลือกจอยสติ๊กเพื่อวนไปตามโหมดต่างๆ จนกระทั่งโหมดที่ต้องการแสดงขึ้น สี่โหมด ได้แก่: Arcade ซ้าย, Arcade ขวา, Split Arcade, Tank

หมายเหตุ:ต้องกำหนดค่าระบบขับเคลื่อนก่อนกำหนดโหมดขับเคลื่อน ระบบขับเคลื่อนสามารถกำหนดค่า ได้ด้วยไจโร และ โดยไม่มีไจโร


การเปลี่ยนปุ่มลูกศรและตัวอักษรของคอนโทรลเลอร์

คุณสามารถเปลี่ยนมอเตอร์ที่ปุ่มลูกศรและตัวอักษรควบคุมได้โดยการเลือกปุ่มเพื่อหมุนเวียนไปตามมอเตอร์จนกระทั่งมอเตอร์ที่ต้องการปรากฏขึ้น

หมายเหตุ:ต้องกำหนดค่ามอเตอร์ก่อนกำหนดการดำเนินการให้กับปุ่ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่ามอเตอร์ คลิก ที่นี่

หมายเหตุ: เฉพาะปุ่มลูกศรขึ้นและลงและปุ่มตัวอักษร X และ B เท่านั้นที่สามารถกำหนดค่าได้ 


การสลับทิศทางของปุ่มของคอนโทรลเลอร์

หน้าจอตัวเลือกยังอนุญาตให้ลูกศรสลับเพื่อสลับปุ่มที่ควบคุมแต่ละทิศทางของมอเตอร์


การลบคอนโทรลเลอร์

นอกจากนี้ ยังสามารถลบคอนโทรลเลอร์ได้โดยเลือกตัวเลือก "ลบ" ที่ด้านล่างของหน้าจอ

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: