เมื่อคุณได้รับชุด VEX IQ (รุ่นที่ 1) มีบางสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อเริ่มต้นใช้งาน

get-start-IQ.jpg

ทรัพยากร getstarted.vex.com จะครอบคลุมพื้นฐานของการเตรียมพร้อมที่จะใช้ VEX IQ (รุ่นที่ 1) รวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

  1. ทำความคุ้นเคยกับชุด VEX IQ (รุ่นที่ 1) ใหม่ของคุณ
  2. เตรียมพร้อมที่จะใช้ VEX IQ (รุ่นที่ 1) Kit
  3. เริ่มสร้าง
  4. เริ่มต้นเขียนโค้ดด้วย VEXcode IQ
  5. เริ่มต้นการสอน
  6. เริ่มต้นกับ VEX IQ Challenge