การดาวน์โหลดโปรเจ็กต์ Blocks ไปยังสล็อตที่เลือกใน VEXcode IQ

VEX IQ Brain มีสี่ช่องสำหรับจัดเก็บโปรแกรมที่ดาวน์โหลด คุณสามารถเลือกช่องที่จะใช้ได้โดยการตั้งค่าช่องภายใน VEXcode IQ

ไอคอนสล็อตตั้งอยู่ถัดจากชื่อโครงการ

Screen_Shot_2022-01-14_at_4.36.09_PM.png

เลือกไอคอน Slot เพื่อเปลี่ยนสล็อตที่จะดาวน์โหลดโปรเจ็กต์ไปที่ VEX IQ Brain

เลือกปุ่มดาวน์โหลดเพื่อดาวน์โหลดโปรเจ็กต์ลงในช่องที่เลือก โปรดทราบว่าการดาวน์โหลดจะแทนที่โปรแกรมก่อนหน้าโดยใช้ช่องที่เลือก

รันโปรแกรมของคุณโดยเลือก VEX IQ Brain จากเมนูหลัก ชื่อโปรเจ็กต์จะปรากฏในเมนูหลักเพื่อช่วยจำได้ว่าช่องโปรแกรมใดที่ใช้อยู่

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: