การดาวน์โหลดโครงการ Blocks ไปยังสล็อตที่เลือกใน VEXcode IQ

VEX IQ Brain มีสี่ช่องสำหรับจัดเก็บโปรแกรมที่ดาวน์โหลด คุณสามารถเลือกสล็อตที่จะใช้โดยการตั้งค่าสล็อตภายใน VEXcode IQ

ไอคอนสล็อตอยู่ถัดจากชื่อโปรเจ็กต์

เลือกไอคอนสล็อตเพื่อเปลี่ยนสล็อตที่จะดาวน์โหลดโปรเจ็กต์ไปที่ VEX IQ Brain

เลือกปุ่ม ดาวน์โหลด เพื่อดาวน์โหลดโครงการไปยังช่องที่เลือก โปรดทราบว่าการดาวน์โหลดจะแทนที่โปรแกรมก่อนหน้าโดยใช้ช่องที่เลือก

เรียกใช้โปรแกรมของคุณโดยเลือกจากเมนูหลัก VEX IQ Brain ชื่อโปรเจ็กต์จะปรากฏในเมนูหลักเพื่อช่วยในการจำช่องโปรแกรมที่กำลังใช้งานอยู่

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: