การดาวน์โหลดและเรียกใช้โครงการด้วย VEXcode IQ นั้นง่ายเพียงสี่ขั้นตอน

Screen_Shot_2021-09-23_at_2.10.57_PM.png

ขั้นแรก บันทึกโครงการ (MacOS, Windows, ChromeOS, iPad, Android)

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกสล็อตใน Brain โปรเจ็กต์ของคุณที่จะดาวน์โหลด แต่ไม่จำเป็น หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดโครงการไปยังช่องที่เลือกใน Brain ให้ดูบทความนี้

Screen_Shot_2021-09-23_at_2.11.46_PM.png

ถัดไป เชื่อมต่อ Brain และตรวจสอบว่าไอคอนเป็นสีเขียว และไอคอนดาวน์โหลดและไอคอนอื่นๆ เป็นสีขาว

Screen_Shot_2021-09-23_at_2.12.37_PM.png

จากนั้นเลือกดาวน์โหลดเพื่อดาวน์โหลดโครงการไปยังช่องที่เลือกของ Brain

หมายเหตุ: ไอคอนดาวน์โหลด เรียกใช้ และหยุดจะถูกปิดใช้งานจนกว่าการดาวน์โหลดจะเสร็จสิ้น

Screen_Shot_2021-09-23_at_2.12.56_PM.png

สุดท้าย เรียกใช้โครงการของคุณ คุณสามารถเลือกเรียกใช้จากแถบเครื่องมือใน VEXcode IQ หรือใช้ปุ่มบน Brain ดูบทความนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรันโปรแกรมจาก Brain

Screen_Shot_2021-09-23_at_2.40.47_PM.png

โปรเจ็กต์ของคุณจะแสดงในเมนูโปรแกรมบนหน้าจอ Brain ภาพสมอง (รุ่นที่ 1) ทางด้านซ้าย และหน้าจอ (รุ่นที่ 2) จะแสดงภาพทางด้านขวา

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus