การเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์แสงพื้นหลังบนสมอง V5

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า V5 Robot Brain เปิดอยู่

เปิด V5 Robot Brain โดยการกดปุ่มโฮมบนสมองค้างไว้

เลือกไอคอนการตั้งค่า

แตะที่ไอคอนการตั้งค่าตามที่เน้นด้วยสี่เหลี่ยมสีแดง

เลือกการตั้งค่าแบ็คไลท์ 

แตะที่การตั้งค่าแบ็คไลท์ตามที่เน้นด้วยสี่เหลี่ยมสีแดง

แตะต่อไปจนกว่าจะถึงการตั้งค่าที่ต้องการ

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: