ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหุ่นยนต์ V5 เปิดอยู่

เปิด V5 Robot Brain โดยกดปุ่มโฮมบนสมองค้างไว้

เลือกไอคอนการตั้งค่า

แตะที่ไอคอนการตั้งค่าที่เน้นด้วยสี่เหลี่ยมสีแดง

เลือกการตั้งค่าแบ็คไลท์

แตะที่การตั้งค่าแบ็คไลท์ตามที่เน้นด้วยสี่เหลี่ยมสีแดง

แตะต่อไปจนกว่าจะถึงการตั้งค่าที่คุณต้องการ

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: