การเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์แบ็คไลท์บน V5 Brain

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหุ่นยนต์ V5 เปิดอยู่

เปิด V5 Robot Brain โดยกดปุ่มโฮมบนสมองค้างไว้

เลือกไอคอนการตั้งค่า

แตะที่ไอคอนการตั้งค่าที่เน้นด้วยสี่เหลี่ยมสีแดง

เลือกการตั้งค่าแบ็คไลท์

แตะที่การตั้งค่าแบ็คไลท์ตามที่เน้นด้วยสี่เหลี่ยมสีแดง

แตะต่อไปจนกว่าจะถึงการตั้งค่าที่คุณต้องการ