ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหุ่นยนต์ V5 เปิดอยู่

เปิด V5 Robot Brain โดยกดปุ่มโฮมบนสมองค้างไว้

แตะไอคอนอุปกรณ์

แตะไอคอนอุปกรณ์

แตะไอคอนสมอง

แตะไอคอนสมอง

ดูคุณค่าของสมอง

ดูคุณค่าของสมอง

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: