ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหุ่นยนต์ V5 เปิดอยู่

เปิด V5 Robot Brain โดยกดปุ่มโฮมบนสมองค้างไว้

แตะไอคอนอุปกรณ์

แตะไอคอนอุปกรณ์

แตะไอคอนสมอง

แตะไอคอนสมอง

ดูคุณค่าของสมอง

ดูคุณค่าของสมอง