ขั้นตอนที่ 1: รวบรวมชิ้นส่วนที่คุณต้องการ

  • รวบรวมสกรูสองตัว 8-32 x 0.500" และประแจหกเหลี่ยม 3/32" หนึ่งตัว

ขั้นตอนที่ 2: รักษาความปลอดภัย V5 Robot Radio และต่อสาย

  • ใช้สกรูสองตัวเพื่อยึดและยึด V5 Robot Radio เข้ากับด้านบนของส่วนรองรับแขน
  • ใช้ Smart Cable เพื่อเชื่อมต่อ V5 Robot Radio เข้ากับพอร์ต 21 บน V5 Robot Brain ของคุณ

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: