ขั้นตอนที่ 1: รวบรวมชิ้นส่วนที่คุณต้องการ

  • รวบรวมสกรูสองตัว 8-32 x 0.500" และคีย์ Hex 3/32" หนึ่งตัว

ขั้นตอนที่ 2: ยึดวิทยุหุ่นยนต์ V5 และต่อสาย

  • ใช้สกรูสองตัวเพื่อยึดและยึดวิทยุ V5 Robot Radio ไว้ที่ด้านบนของส่วนรองรับแขน
  • ใช้ Smart Cable เพื่อเชื่อมต่อวิทยุหุ่นยนต์ V5 กับพอร์ต 21 บน V5 Robot Brain ของคุณ