ผู้ใช้สามารถเปิดโปรเจ็กต์ใน VEXcode IQ ได้หลายวิธี


การเปิดโครงการที่มีอยู่

เปิดโครงการที่มีอยู่โดยเลือก "เปิด" จากเมนูไฟล์

จากนั้นใช้อินเทอร์เฟซของ iPad เพื่อนำทางและเปิดโปรเจ็กต์ที่มีอยู่ของคุณ


กำลังเปิดตัวอย่าง

เปิดตัวเลือกโปรเจ็กต์ตัวอย่างจากเมนูไฟล์

จากนั้นเลือกโปรเจ็กต์ตัวอย่างเพื่อเปิด

  • มีตัวกรองตามหมวดหมู่บล็อกที่ด้านบนของหน้าต่างเพื่อให้เลือกโครงการได้ง่ายขึ้น

หมายเหตุ:เมื่อเปิดโปรเจ็กต์ ข้อความจะปรากฏขึ้นเพื่อขอให้บันทึกหากยังไม่ได้บันทึกโปรเจ็กต์ปัจจุบัน 

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: