การใช้สมาร์ทพอร์ตบน V5 Brain

เชื่อมต่อ V5 Smart Cable เข้ากับอุปกรณ์

ดันปลายสายอัจฉริยะ V5 เข้าที่พอร์ตเคเบิลของอุปกรณ์จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงคลิกเข้าที่

ในภาพด้านบน กำลังใช้มอเตอร์อัจฉริยะ V5

เชื่อมต่อ V5 Smart Cable กับ V5 Robot Brain

ดันปลายอีกด้านของสายเคเบิลเข้ากับพอร์ตบน V5 Robot Brain จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงคลิกเข้าที่

ในภาพนี้ พอร์ต 10 ถูกเลือกสำหรับการเชื่อมต่อ คุณสามารถเลือกพอร์ตที่เปิดอยู่

ตรวจสอบหน้าจอข้อมูลอุปกรณ์เพื่อดูอุปกรณ์ใหม่

กดไอคอนอุปกรณ์บนหน้าจอโฮมของ V5 Robot Brain เพื่อดูว่าอุปกรณ์นั้นรู้จักบนพอร์ตที่คุณเชื่อมต่อ

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: