เชื่อมต่อ V5 Smart Cable เข้ากับอุปกรณ์

ดันปลายสายอัจฉริยะ V5 เข้าที่พอร์ตเคเบิลของอุปกรณ์จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงคลิกเข้าที่

ในภาพด้านบน กำลังใช้มอเตอร์อัจฉริยะ V5

เชื่อมต่อ V5 Smart Cable กับ V5 Robot Brain

ดันปลายอีกด้านของสายเคเบิลเข้ากับพอร์ตบน V5 Robot Brain จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงคลิกเข้าที่

ในภาพนี้ พอร์ต 10 ถูกเลือกสำหรับการเชื่อมต่อ คุณสามารถเลือกพอร์ตที่เปิดอยู่

ตรวจสอบหน้าจอข้อมูลอุปกรณ์เพื่อดูอุปกรณ์ใหม่

กดไอคอนอุปกรณ์บนหน้าจอโฮมของ V5 Robot Brain เพื่อดูว่าอุปกรณ์นั้นรู้จักบนพอร์ตที่คุณเชื่อมต่อ