การระบุ VEX IQ (รุ่นที่ 1) Radios

สังเกตว่าสีของวิทยุเป็นสีน้ำเงิน สีดำ หรือสีเทา

หมายเหตุ: วิทยุในสมองของหุ่นยนต์ VEX IQ และตัวควบคุม VEX IQ ต้องเป็นประเภทเดียวกัน (เช่น , สี) เพื่อให้ทำงานแบบไร้สาย ดูบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง/ลบ VEX IQ Controller Radio และ VEX IQ Robot วิทยุสมอง

หากเป็นสีน้ำเงิน แสดงว่าเป็น VEX IQ Smart Radio:

  • Smart Radio สามารถใช้แทนวิทยุไร้สาย 900MHz และ 2.4 GHz ที่มีอยู่
  • Smart Radio รองรับการเชื่อมต่อที่หลากหลาย รวมถึง Brain, Controller และแท็บเล็ต
  • Smart Radio ช่วยให้สามารถสื่อสารแบบไร้สายกับสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์โดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth 4.0+ ซึ่งช่วยให้สามารถตั้งโปรแกรมหุ่นยนต์แบบไร้สาย โต้ตอบกับหุ่นยนต์โดยใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่ใช้ Bluetooth 4.0+ หรือสูงกว่า

หากเป็นสีดำ (วิทยุ 2.4 GHz) หรือสีเทา (วิทยุ 900 MHz) แสดงว่าวิทยุรุ่นก่อนหน้านั้นเลิกผลิตไปแล้ว

หมายเหตุ: สามารถใช้วิทยุคู่สีดำและสีเทาต่อไปได้ แต่ถ้าอันหนึ่งสูญหายหรือเสียหาย สมาร์ทสีน้ำเงินสองอัน ควรซื้อวิทยุเพื่อทดแทน

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: