การระบุวิทยุ VEX IQ (รุ่นที่ 1)

สังเกตว่าสีของวิทยุเป็นสีน้ำเงิน สีดำ หรือสีเทา

หมายเหตุ: วิทยุใน VEX IQ Robot Brain และ VEX IQ Controller ต้องเป็นประเภทเดียวกัน (เช่น สี) จึงจะทำงานแบบไร้สายได้ ดูบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง/ถอด VEX IQ Controller Radio และ VEX IQ Robot Brain Radio

ถ้าเป็นสีน้ำเงิน ก็คือ VEX IQ Smart Radio:

  • Smart Radio สามารถใช้แทนวิทยุไร้สาย 900MHz และ 2.4 GHz ที่มีอยู่ได้
  • Smart Radio รองรับการเชื่อมต่อที่หลากหลาย รวมถึง Brain, Controller และแท็บเล็ต
  • Smart Radio ช่วยให้สามารถสื่อสารไร้สายกับสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์โดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth 4.0+ ช่วยให้สามารถตั้งโปรแกรมหุ่นยนต์แบบไร้สาย โต้ตอบกับหุ่นยนต์โดยใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่ใช้ Bluetooth 4.0 ขึ้นไป

หากเป็นสีดำ (วิทยุ 2.4 GHz) หรือสีเทา (วิทยุ 900 MHz) แสดงว่าเป็นวิทยุเวอร์ชันก่อนหน้าที่เลิกผลิตไปแล้ว

หมายเหตุ: คู่วิทยุสีดำและสีเทาสามารถใช้งานได้ต่อไป แต่หากสูญหายหรือชำรุด ควรซื้อวิทยุอัจฉริยะสีน้ำเงินสองอันเพื่อทดแทน

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: