ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหุ่นยนต์ V5 เปิดอยู่

ชาร์จแบตเตอรี่หุ่นยนต์ V5 ของคุณและเชื่อมต่อกับ V5 Robot Brain เพื่อให้คุณสามารถเปิดเครื่องได้

แตะไอคอนไดรฟ์

เลือกไอคอนไดรฟ์โดยแตะที่ไอคอนเพื่อเปิดหน้าจอไดรฟ์

แตะไอคอนเรียกใช้

แตะไอคอน Run เพื่อเริ่มโปรแกรม

ควบคุมโปรแกรมจากหน้าจอไดรฟ์

คุณสามารถแตะหยุดเพื่อหยุดโปรแกรม ตรวจสอบเวลาทำงาน หรือแตะไอคอนอุปกรณ์เพื่อดูพอร์ตที่เชื่อมต่อและค่าที่อ่านได้

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: