ผังงาน - ผังงานสำหรับ Cortex

คลิกลิงก์ต่อไปนี้เพื่อเข้าถึงผังงานการแก้ไขปัญหาหุ่นยนต์ VEX EDR

https://content.vexrobotics.com/docs/VEX-Robot-Troubleshooting-Flowchart-20140430.pdf

บทความในส่วนนี้