การติดตั้งแบตเตอรี่คอนโทรลเลอร์ - IQ

 

หมายเหตุ: รูปภาพในบทความนี้แสดงตัวควบคุม VEX IQ (รุ่นที่ 1) ทำตามขั้นตอนเดียวกันสำหรับการติดตั้งแบตเตอรี่ใน ตัวควบคุม VEX IQ (รุ่นที่ 2)

 1. เตรียมสิ่งต่อไปนี้ให้พร้อมสำหรับการติดตั้งแบตเตอรี่คอนโทรลเลอร์:
  • ตัวควบคุม VEX IQ
  • แบตเตอรี่คอนโทรลเลอร์ VEX IQ
  • ไขควงฟิลลิป
 •  

 1. เปิดประตูแบตเตอรี่คอนโทรลเลอร์
  • ใช้ไขควงปากแฉกคลายสกรูและถอดฝาแบตเตอรี่ออก

หมายเหตุ: ตัวควบคุม VEX IQ (รุ่นที่ 2) มีสกรู 2 ตัว

 

 1. ใส่แบตเตอรี่ลงในคอนโทรลเลอร์
  • ให้ด้านที่พิมพ์ของแบตเตอรี่คอนโทรลเลอร์หงายขึ้น และจัดตำแหน่งเครื่องหมายลบ (-) และบวก (+) ให้ตรงกับเครื่องหมายภายในคอนโทรลเลอร์
  • เลื่อนแบตเตอรี่เข้าไปในคอนโทรลเลอร์โดยวางไว้ใต้แถบพลาสติกทางด้านขวาใกล้กับเครื่องหมายบวกและลบ

 

 1. เปลี่ยนประตูแบตเตอรี่คอนโทรลเลอร์
  • ใส่ฝาปิดแบตเตอรี่แล้วขันกลับเข้าที่

 

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: