การติดตั้งแบตเตอรี่คอนโทรลเลอร์ - IQ

 

หมายเหตุ: รูปภาพในบทความนี้แสดงคอนโทรลเลอร์ VEX IQ (รุ่นที่ 1) ให้ทำตามขั้นตอนเดียวกันสำหรับการติดตั้งแบตเตอรี่ในคอนโทรลเลอร์ VEX IQ (รุ่นที่ 2)

 1. เตรียมสิ่งต่อไปนี้ให้พร้อมที่จะติดตั้งแบตเตอรี่คอนโทรลเลอร์:
  • ตัวควบคุม VEX IQ
  • แบตเตอรี่คอนโทรลเลอร์ VEX IQ
  • ไขควงฟิลลิป
 •  

 1. เปิดฝาแบตเตอรี่ตัวควบคุม
  • ใช้ไขควงปากแฉกเพื่อคลายสกรูและถอดฝาแบตเตอรี่ออก

หมายเหตุ: คอนโทรลเลอร์ VEX IQ (รุ่นที่ 2) มีสกรู 2 ตัว 

 

 1. วางแบตเตอรี่ไว้ในตัวควบคุม
  • หงายด้านที่พิมพ์ของแบตเตอรี่คอนโทรลเลอร์ขึ้น และจัดตำแหน่งเครื่องหมายลบ (-) และบวก (+) ให้ตรงกับเครื่องหมายด้านในของคอนโทรลเลอร์
  • เลื่อนแบตเตอรี่เข้าไปในคอนโทรลเลอร์โดยวางไว้ใต้แถบพลาสติกทางด้านขวาใกล้กับเครื่องหมายบวกและลบ

 

 1. เปลี่ยนประตูแบตเตอรี่ตัวควบคุม
  • ใส่ฝาปิดแบตเตอรี่กลับเข้าไปแล้วขันกลับเข้าที่

 

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: