การเลือกภาษาบนตัวควบคุม V5

เปิดคอนโทรลเลอร์ V5 ของคุณ

ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อย้ายไฮไลท์ไปไว้เหนือไอคอนการตั้งค่า

กดปุ่ม A หรือปุ่มลูกศรลงเพื่อเลือกการตั้งค่า

ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเน้นตัวเลือกภาษาในเมนูการตั้งค่า

กดปุ่ม A เพื่อเลือกภาษา

ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเน้นภาษาที่คุณต้องการ

กดปุ่ม A เพื่อเลือก

ภาพนี้แสดงว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สามที่แสดงอยู่ในเมนู