การเลือกภาษาบนคอนโทรลเลอร์ V5

เปิดคอนโทรลเลอร์ V5 ของคุณ

ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลื่อนไฮไลต์ไปเหนือไอคอนการตั้งค่า

กดปุ่ม A หรือลูกศรลงเพื่อเลือกการตั้งค่า

ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อไฮไลต์ตัวเลือกภาษาในเมนูการตั้งค่า

กดปุ่ม A เพื่อเลือกภาษา

ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเน้นภาษาที่คุณต้องการ

กดปุ่ม A เพื่อเลือก

ภาพนี้แสดงว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สามที่แสดงอยู่ในเมนู

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: