การดูค่าของพอร์ต 3 สายบนสมอง V5

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า V5 Robot Brain เปิดอยู่

V5_Brain_power_button.png

เปิด V5 Robot Brain โดยการกดปุ่มโฮมบนสมองค้างไว้

เลือกไอคอนอุปกรณ์

Devices_Screen_copy.png

แตะที่ไอคอนอุปกรณ์ที่เน้นด้วยสี่เหลี่ยมสีแดงในภาพด้านบน

เลือกไอคอนพอร์ต 3 สาย

แตะที่ไอคอนพอร์ต 3 สายที่ไฮไลต์ด้วยสี่เหลี่ยมสีแดงในภาพด้านบน

ดูค่าบนพอร์ต 3-Wire

หมายเหตุ:พอร์ต 3 สายแต่ละพอร์ตจะถูกเน้นด้วยตัวอักษรที่อยู่ภายในรูปสามเหลี่ยม

เปลี่ยนการตั้งค่าพอร์ต 3 สาย

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าพอร์ต 3 สาย ให้กดหน้าจอบนเซลล์พอร์ตที่เกี่ยวข้อง

มีการตั้งค่า 4 แบบ: อินพุตแบบอะนาล็อก, อินพุตดิจิตอล, เอาต์พุตดิจิตอลสูง, เอาต์พุตดิจิตอลต่ำ

  • อินพุตแบบอะนาล็อก: สมองจะแสดงค่าอะนาล็อกจากเซ็นเซอร์ VEX EDR ที่เชื่อมต่ออยู่
  • Digital Input: สมองจะแสดงค่าดิจิตอลจากเซ็นเซอร์ VEX EDR ที่เชื่อมต่ออยู่
  • Digital Out High: สมองจะสร้างสัญญาณ "สูง" (1) เพื่อส่งไปยังอุปกรณ์ VEX EDR
  • Digital Out Low: สมองจะสร้างสัญญาณ "ต่ำ" (0) เพื่อส่งไปยังอุปกรณ์ VEX EDR

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: