กำลังอัปเดต VEX IQ (รุ่นที่ 1) Brain Firmware

VEXosUtility-icon-white.png

อุปกรณ์อัจฉริยะ VEX IQ ทั้งหมด (สมองของหุ่นยนต์ ตัวควบคุม มอเตอร์อัจฉริยะ และเซ็นเซอร์) มีโปรเซสเซอร์ภายในของตัวเองและใช้งานซอฟต์แวร์พิเศษ ซอฟต์แวร์นี้เป็นเฟิร์มแวร์ VEX IQ และเรียกว่า VEXos

orange_icon.jpg

หากสีของไอคอน Brain บน VEXcode IQ Toolbar เป็นสีส้มเมื่อ IQ Brain เปิดอยู่และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณ คุณจะต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลด VEXos, เฟิร์มแวร์ VEX IQ (VEXos) และวิธีการทำงานกับ VEXcode IQ และการใช้ VEXos เพื่ออัปเดต VEX IQ โปรดดูบทความนี้จากฐานความรู้