เชื่อมต่อสายเคเบิลแบตเตอรี่ V5 เข้ากับแบตเตอรี่หุ่นยนต์ V5

เชื่อมต่อขั้วต่อสี่เหลี่ยมของสายแบตเตอรี่เข้ากับฐานของแบตเตอรี่ 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคลิปบนขั้วต่ออยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ภาพด้านบนคือด้านหลังของแบตเตอรี่ 

เชื่อมต่อสายแบตเตอรี่ V5 เข้ากับสมองหุ่นยนต์ V5

จากนั้นเชื่อมต่อขั้วต่อสี่เหลี่ยมอีกอันเข้ากับสมอง

ตรวจสอบอีกครั้งว่าคลิปบนขั้วต่ออยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง 

หากสมองไม่เปิดโดยอัตโนมัติ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้จนกระทั่งหน้าจอหลักปรากฏขึ้น

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: