เชื่อมต่อสายแบตเตอรี่ V5 กับแบตเตอรี่หุ่นยนต์ V5

ต่อขั้วต่อสี่เหลี่ยมของสายแบตเตอรี่เข้ากับฐานของแบตเตอรี่

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคลิปบนขั้วต่ออยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ภาพด้านบนเป็นด้านหลังของแบตเตอรี่

เชื่อมต่อสายแบตเตอรี่ V5 กับ V5 Robot Brain

จากนั้นต่อขั้วต่อสี่เหลี่ยมอีกอันเข้ากับสมอง

อีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคลิปบนขั้วต่ออยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

หากสมองไม่เปิดโดยอัตโนมัติ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้จนกว่าหน้าจอหลักจะแสดงขึ้น

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: