คลิกลิงก์ต่อไปนี้เพื่อเข้าถึงคู่มือผู้ใช้ VEXnet สำหรับแพลตฟอร์ม VEX EDR Cortex:  

https://link.vex.com/docs/VEXnet-UserGuide

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: