การรัน Tank Drive ด้วยคอนโทรลเลอร์ V5

เปิดคอนโทรลเลอร์ V5 ของคุณ

กดปุ่มเปิดปิดสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงกลางของคอนโทรลเลอร์เพื่อเปิดเครื่อง

ตั้งค่าการควบคุมไดร์เวอร์

ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อไฮไลต์ไอคอนของโปรแกรม Driver Control (ไฮไลต์ในภาพ)

จากนั้นกดปุ่ม A เพื่อเลือก Drive

กดปุ่ม A อีกครั้งเพื่อเลือก Run

กดปุ่ม B เพื่อกลับไปยังเมนูก่อนหน้า หากจำเป็น

ใช้จอยสติ๊กเพื่อควบคุมระบบขับเคลื่อน

  • หากต้องการให้หุ่นยนต์เดินหน้า ให้ดันจอยสติ๊กทั้งสองข้างขึ้น
  • หากต้องการให้หุ่นยนต์ถอยหลัง ให้กดจอยสติ๊กทั้งสองข้างลง
  • เพื่อให้หุ่นยนต์เลี้ยวซ้าย ให้ดันคันบังคับขวาขึ้นและคันซ้ายลง
  • เพื่อให้หุ่นยนต์เลี้ยวขวา ให้ดันคันบังคับด้านซ้ายขึ้นและคันขวาลง

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: