คู่มือการติดตั้ง VS Code สำหรับ IQ (รุ่นที่ 2) บนอุปกรณ์ Windows

Visual Studio Code (VS Code) เป็นตัวแก้ไขโค้ดฟรีที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows, macOS และ Linux บทความนี้เป็นภาพรวมของการติดตั้ง Visual Studio Code และ VEX Visual Studio Code Extension สำหรับ Windows

การติดตั้งรหัส VS

image17.png

เปิดอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์แล้วไปที่ https://code.visualstudio.com/ซึ่งเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์ VS Code เลือกปุ่ม 'ดาวน์โหลดสำหรับ Windows' เพื่อเริ่มดาวน์โหลดตัวติดตั้ง VS Code สำหรับ Windows รอให้การดาวน์โหลดเสร็จสิ้น

image9.png

เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น ให้เปิด File Explorer โดยเลือกไอคอน File Explorer บนทาสก์บาร์ หรือโดยพิมพ์ “File Explorer” ในแถบค้นหาของ Windows และเลือกแอป File Explorer หรือโดยการกดแป้นโลโก้ Windows + E บน แป้นพิมพ์

image7.png

ค้นหาตัวติดตั้ง VS Code ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดโดยเลือก 'ดาวน์โหลด' ใต้การเข้าถึงด่วน เลือกไฟล์ตัวติดตั้ง VS Code เพื่อเริ่มการติดตั้ง

image12.png

ยอมรับข้อตกลงใบอนุญาตและเลือก 'ถัดไป'

image21.png

ตั้งค่าตำแหน่งการติดตั้งสำหรับ Visual Studio Code บนคอมพิวเตอร์ ยอมรับตำแหน่งเริ่มต้นสำหรับการติดตั้งโดยเลือก 'ถัดไป'

image20.png

สร้างโฟลเดอร์เมนู Start สำหรับโค้ด Visual Studio ยอมรับการตั้งค่าเริ่มต้นโดยเลือก 'ถัดไป'

image6.png

กำหนดค่าการติดตั้ง เลือกงานเพิ่มเติมที่จะดำเนินการขณะติดตั้ง VS Code และเลือก 'ถัดไป'

image11.png

ยืนยันตัวเลือกการติดตั้ง จากนั้นเลือก 'ติดตั้ง' เพื่อเริ่มการติดตั้ง

image4.png

การติดตั้งจะดำเนินการต่อไป

image8.png

เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คลิก Finish เพื่อออกจากการติดตั้งและเปิดใช้ Visual Studio Code (ตามค่าเริ่มต้น)

รูปภาพ13.png

VS Code ได้รับการติดตั้งและเปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์

สำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง VS Code สำหรับ Windows โปรดดูบทความ Visual Studio Code บน Windowsบนเว็บไซต์ VS Code

การติดตั้งส่วนขยาย VEX, ส่วนขยาย C/C++ และส่วนขยาย Python

ในการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้แพลตฟอร์ม VEX ใน VS Code เราจำเป็นต้องติดตั้ง VEX Extension ซึ่งรองรับภาษาการเขียนโปรแกรม C/C++ และ Python หากต้องการเปิดใช้งาน Intellisense/Linting สำหรับทั้ง C/C++ และ Python จะต้องติดตั้งส่วนขยาย C/C++ และส่วนขยาย Python VEX VS Code Extension จะตั้งค่าโปรเจ็กต์ VEX ให้ทำงานกับส่วนขยายเหล่านี้โดยอัตโนมัติ

image19.png

เลือกไอคอนส่วนขยายในแถบกิจกรรมรหัส VS

รูปภาพ14.png

พิมพ์ “VEX Robotics” ในแถบค้นหา ส่วนขยาย VEX Robotics จะปรากฏในแถบด้านข้างด้านล่าง เลือกปุ่มติดตั้งถัดจาก VEX Robotics Extension เพื่อเริ่มการติดตั้ง รอให้การติดตั้งเสร็จสิ้น

image18.png

เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ปุ่มการติดตั้งจะถูกแทนที่ด้วยปุ่ม Manage Gear ทั้ง VEX Robotics Extension และ VEX Robotics Feedback Extension จะถูกติดตั้ง และไอคอน VEX จะปรากฏในแถบกิจกรรม VS Code

image16.png

พิมพ์ “C/C++” ในแถบค้นหา ส่วนขยาย Microsoft C/C++ จะปรากฏในแถบด้านข้างด้านล่าง เลือกปุ่มติดตั้งถัดจากส่วนขยาย C/C++ จาก Microsoft เพื่อเริ่มการติดตั้ง รอให้การติดตั้งเสร็จสิ้น

image1.png

เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ปุ่มการติดตั้งจะถูกแทนที่ด้วยปุ่มจัดการ Gear

รูปภาพ10.png

พิมพ์ “Python” ในแถบค้นหา Microsoft Python Extension จะปรากฏในแถบด้านข้างด้านล่าง เลือกปุ่มติดตั้งถัดจาก Python Extension จาก Microsoft เพื่อเริ่มการติดตั้ง รอให้การติดตั้งเสร็จสิ้น

image15.png

เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ปุ่มการติดตั้งจะถูกแทนที่ด้วยปุ่มจัดการ Gear

มีการติดตั้ง VEX Extension, VEX Robotics Feedback Extension, C/C++ Extension และ Python Extension และสามารถพบได้ในหมวดหมู่ 'INSTALLED' ในแถบด้านข้าง สำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวิธีการค้นหา ติดตั้ง และจัดการส่วนขยาย VS Code จาก Visual Studio Code Marketplace โปรดดูบทความนี้บนเว็บไซต์ VS Code

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: