การเชื่อมต่อกับ VEXcode IQ ตามแอป - Chromebook

ใช้เวลาเพียงไม่กี่ขั้นตอนในการเชื่อมต่อ VEX IQ Brain กับ VEXcode IQ ที่ใช้แอปบน Chromebook ของคุณ ขั้นตอนจะเหมือนกันสำหรับ IQ Brains รุ่นที่ 1 และ 2 เพื่อเชื่อมต่อกับ VEXcode IQ แบบอิงแอปบน Chromebook

เพื่อเชื่อมต่อสมอง VEX IQ

การแทรก_the_Battery-IQ_Gen_2.png

ใส่แบตเตอรี่เข้าไปใน IQ Brain

TurningOnTheBrain.png

เปิด IQ Brain โดยกดปุ่มเครื่องหมายถูก

VEXcode-IQ-icon.jpg

เปิดตัว VEXcode IQ ตามแอป

Screen_Shot_2021-09-20_at_2.18.32_PM.png

เลือกไอคอนหน้าต่างอุปกรณ์เพื่อเปิดหน้าต่างอุปกรณ์

ภาพหน้าจอ 27-07-2023 เวลา 15.16.40 น.png

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเลือกรุ่นตรงกับรุ่นของ VEX IQ Brain ของคุณ เลือกรุ่นที่ถูกต้องหากไม่ได้เป็นเช่นนั้น 

เชื่อมต่อ Chromebook แล้ว.png

ใช้สาย USB เพื่อเชื่อมต่อสมองกับอุปกรณ์ของคุณ

(สำหรับ Brains รุ่นที่ 1 ให้ใช้สาย micro-USB สำหรับ Brains รุ่นที่ 2 ให้ใช้สาย USB-C)

ภาพหน้าจอ 27-07-2023 13.40.47 PM.png

IQ Brain ของคุณจะเชื่อมต่อกับ VEXcode IQ ตามแอป ไอคอน Brain ในแถบเครื่องมือจะแสดงเป็นสีเขียวเพื่อระบุว่า Brain เชื่อมต่ออยู่ และปุ่ม 'ดาวน์โหลด', 'เรียกใช้' และ 'หยุด' จะพร้อมใช้งาน

คุณต้องเสียบ Brain เข้ากับอุปกรณ์ของคุณเพื่อรักษาการเชื่อมต่อ เพื่อทำสิ่งต่างๆ เช่น ดาวน์โหลดโปรเจ็กต์ไปยัง Brain

ภาพหน้าจอ 27-07-2023 13.36.18 PM.png

หมายเหตุ: หากเฟิร์มแวร์ของ Brain ของคุณล้าสมัย ไอคอน Brain ในแถบเครื่องมือจะแสดงเป็นสีส้ม และคุณจะได้รับแจ้งให้อัปเดตเฟิร์มแวร์ เพื่อเชื่อมต่อ Brain กับอุปกรณ์ของคุณ 

เลือก 'อัปเดต' เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ และเสียบ Brain เข้ากับอุปกรณ์ของคุณจนกว่าการอัปเดตจะเสร็จสิ้น


เพื่อตัดการเชื่อมต่อ VEX IQ Brain

Chromebook_disconnected.png

หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณจาก IQ Brain ให้ถอดสาย USB ออกจาก Chromebook หรือ IQ Brain

Brain-Drive-select-x-2.png

คุณยังสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อ IQ Brain จาก VEXcode IQ ที่ใช้แอพได้โดยปิด Brain

ปิด Brain โดยกดปุ่ม X ค้างไว้จนกว่าหน้าจอ Brain จะเป็นสีดำ

ภาพหน้าจอ 27-07-2023 13.50.51 PM.png

เมื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ ไอคอน Brain ในแถบเครื่องมือจะแสดงเป็นสีขาว และปุ่ม 'ดาวน์โหลด', 'เรียกใช้' และ 'หยุด' จะไม่สามารถใช้งานได้ 

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: