Instalowanie instalatora sterowników urządzeń VEX dla VEX IQ

Zrzut ekranu__14_.png

Najpierw pobierz:

Sterownik urządzeń VEX

Wybierz ikonę Instalatora sterownika urządzeń VEX, aby uruchomić Kreatora InstalacjiShield.

Uwaga: Może być konieczne udzielenie aplikacji pozwolenia na wprowadzenie zmian na komputerze.

Witamy.png

W pierwszym oknie kreatora instalacji InstallShield wybierz przycisk „Dalej”.

Umowa_użytkownika.png

Przeczytaj Umowę licencyjną użytkownika końcowego i wybierz dymek obok „Akceptuję warunki umowy licencyjnej”.

Następnie wybierz przycisk „Dalej”.

Ready_to_Install.png

Wybierz przycisk „Zainstaluj”.

Zakończ.png

Wybierz przycisk „Zakończ”, aby zakończyć instalację instalatora sterowników urządzeń VEX i zamknąć kreatora InstallShield.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: