Anatomia aktywności IQ

IQ_Anatomy.png

Twoja sala lekcyjna VEX IQ to wieloaspektowe środowisko uczenia się, umożliwiające uczniom i nauczycielom praktyczne i angażujące naukę na wiele sposobów. Laboratoria VEX IQ STEM oferują nauczycielom kompletne moduły przeznaczone do nauczania całej klasy, natomiast zajęcia VEX IQ poszerzają tę naukę, dając uczniom możliwość tworzenia własnych konstrukcji, kodów i zestawów IQ. Zajęcia IQ zaprojektowano do stosowania zarówno w połączeniu z laboratoriami STEM, jak i jako samodzielne zajęcia.

Poznaj zestaw VEX IQ

Scavenger_Hunt.png

Zajęcia VEX IQ pozwalają uczniom poznawać zestawy i materiały VEX IQ indywidualnie lub w małych grupach. Niektóre ćwiczenia zachęcają uczniów do poznania nazw elementów i ich umiejscowienia w zestawie. Inne zajęcia pozwalają uczniom odkrywać, w jaki sposób elementy IQ można składać w różne kształty lub rozwiązywać wyzwania.

Przykładowe działania

Poznaj więcej koncepcji inżynieryjnych

Build_a_Wagon.png

Koncepcje inżynieryjne są również omówione w działaniach VEX IQ. Zajęcia te umożliwiają uczniom dalsze odkrywanie możliwości budowania robotów za pomocą IQ Brain, budowania prostych maszyn lub innych sposobów rozwijania kreatywności podczas budowania.

Przykładowe działania

Poznaj więcej koncepcji kodowania

Code_a_Code.png

Istnieją ćwiczenia VEX IQ, które pozwalają uczniom głębiej zgłębiać koncepcje kodowania zarówno za pomocą bloków, jak i języka Python. Poznawanie zajęć z kodowania pozwala uczniom ćwiczyć kodowanie w laboratoriach STEM lub poznać nowe koncepcje kodowania.

Przykładowe działania

Dogodna lokalizacja nad laboratoriami STEM

IQ_Activities.png

Wszystkie zajęcia VEX IQ można znaleźć na górze strony VEX IQ STEM Labs. Każde ćwiczenie to jednostronicowy Dokument Google, który można pobrać i wydrukować lub uzyskać do niego dostęp na dowolnym urządzeniu w klasie. Zadania są stale aktualizowane i dodawane, więc sprawdzaj nowe ćwiczenia IQ przez cały rok szkolny.

Zajęcia VEX IQ mogą być również wykorzystywane w połączeniu z laboratoriami STEM. Aby uzyskać więcej informacji na temat ćwiczeń, które należy zastosować w kolejności w laboratoriach STEM, których uczysz, zapoznaj się z Przewodnikiem Cumulative Pacing Guide i 1:1 Pacing Guide.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: