VEX Robotics, Inc. jest spółką zależną będącą w całości własnością Innovation First International, Inc., a w Stanach Zjednoczonych jest wyłącznym dostawcą OEM komponentów i materiałów eksploatacyjnych VEX Robotics.

List źródłowy firmy VEX Robotics można zawsze pobrać pod adresem ten link.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: