Otwieranie projektu bloków VEXcode EXP na iPadzie

Użytkownicy mogą otwierać projekty w VEXcode EXP na różne sposoby.


Otwieranie istniejącego projektu

Open_Project.JPEG

Otwórz istniejący projekt, wybierając „Otwórz” z menu Plik.

Projekty_w_folderze.jpeg

Następnie użyj interfejsu iPada, aby nawigować i otwierać istniejący projekt.


Otwieranie przykładu

Open_Examples.JPEG

Otwórz przykładowy wybór projektów z menu Plik.

Przykłady.PNG

Następnie wybierz przykładowy projekt, aby go otworzyć.

  • W górnej części okna znajdują się filtry według kategorii bloków, które ułatwiają wybór projektu.

Uwaga:Podczas otwierania projektu pojawi się monit z prośbą o zapisanie, jeśli bieżący projekt nie został jeszcze zapisany. 

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: