Korzystanie z aplikacji VEX Classroom do rozwiązywania problemów z robotem VEX GO

Pomocne może być zrozumienie wartości zgłaszanych przez czujniki robota VEX GO i inne urządzenia, dzięki czemu będziesz mógł lepiej zrozumieć, w jaki sposób i dlaczego zachowania Twojego robota pojawiają się w projekcie. W aplikacji Classroom w sekcji Informacje o urządzeniu można wyświetlić wizualną reprezentację danych z czujników robota. Informacje o urządzeniu pokażą wartości czujników robota zgłaszane w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możesz wykorzystać te informacje, aby lepiej zrozumieć funkcjonalność robota i uzyskać dodatkowe narzędzie do rozwiązywania problemów, z którego możesz skorzystać, jeśli podejrzewasz, że coś nie działa zgodnie z oczekiwaniami .

Screen_Shot_2022-04-19_at_1.00.02_PM.png

Aby wyświetlić informacje o urządzeniu robota, najpierw wybierz mózg robota, który chcesz wyświetlić. Następnie wybierz opcję „Pokaż informacje o urządzeniu”.

Urządzenia podłączone do portów VEX GO Brain

Screen_Shot_2022-04-19_at_11.31.48_AM.png

Gdy okno Informacje o urządzeniu jest otwarte, pierwsza widoczna sekcja danych dotyczy urządzeń podłączonych do portów mózgu robota, w tym silników, czujnika zderzaka i elektromagnesu.

Screen_Shot_2022-04-19_at_1.23.05_PM.png

Kolumna „Port” wskazuje numer portu, do którego podłączone jest poszczególne urządzenie, a „Typ” wskazuje typ urządzenia. Domyślna konfiguracja kolumny typu jest ustawiona dla robota bazowego GO Code.

Screen_Shot_2022-04-19_at_11.36.48_AM.png

Aby zmienić typ urządzenia podłączonego do portu, wybierz strzałkę menu rozwijanego.

Screen_Shot_2022-04-19_at_11.35.22_AM.png

Następnie wybierz przycisk opcji żądanego urządzenia.

Screen_Shot_2022-04-19_at_5.06.35_PM.png

Informacje motoryczne są podawane w stopniach dodatnich i ujemnych. Ta informacja pokazuje kierunek obrotu silnika – jeśli liczba rośnie, silniki obracają się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a jeśli liczby maleją, silniki obracają się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Informacje te mogą być pomocne przy upewnianiu się, że robot porusza się i obraca prawidłowo.

Informacje o przełączniku zderzaka są wyświetlane jako „zwolnione” do momentu naciśnięcia przełącznika. Zostanie wówczas wyświetlony jako „wciśnięty”. Informacje te mogą pomóc w upewnieniu się, że czujnik został naciśnięty podczas rozwiązywania problemów związanych z projektem kodowania za pomocą przełącznika zderzakowego.

Elektromagnes odczyta informację jako N/A, ponieważ z tego urządzenia nie są zwracane żadne dane.

Dane czujnika oka

Screen_Shot_2022-04-19_at_5.25.12_PM.png

Czujnik oka zgłasza jasność światła otoczenia, kolor wykrywany przez czujnik (czerwony, niebieski, zielony lub nie dotyczy), wartość wykrytej barwy w stopniach oraz bliskość wykrywanego obiektu (blisko lub daleko) .

Informacje te można wykorzystać do sprawdzenia, co wykrywa robot, dzięki czemu w razie potrzeby można dokonać regulacji, aby osiągnąć pożądane zachowanie, np. zmienić oświetlenie otoczenia w pomieszczeniu lub kolor obiektu, który próbujesz wykryć.

Dane czujnika inercyjnego

Screen_Shot_2022-04-19_at_5.27.43_PM.png

Wbudowany czujnik inercyjny raportuje dwa zestawy danych – pierwszy to przyspieszenie w osiach X, Y i Z. Nawet gdy robot stoi nieruchomo, wartości te będą się wydawać ciągłymi wahaniami. Jest to oczekiwane zachowanie, gdy czujnik bezwładnościowy działa prawidłowo, ponieważ przekazuje wartości w oparciu o siły działające na robota, w tym grawitację.

Screen_Shot_2022-04-19_at_5.31.04_PM.png

Wbudowany czujnik bezwładnościowy informuje również o nachyleniu, przechyleniu i odchyleniu robota. Wartości te zmieniają się w zależności od sposobu obracania robota w przestrzeni trójwymiarowej. Kiedy siedzi nieruchomo, przechylenie powinno wskazywać 0 stopni. Wartość odchylenia może się zmieniać w zależności od kąta, pod jakim robot jest obrócony.

Informacje te mogą być przydatne, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak i dlaczego robot dokładnie jeździ i skręca. Możesz przesuwać robota ręcznie i obserwować, jak zmieniają się te wartości, aby zobaczyć, jak czujnik bezwładnościowy raportuje dane.

Ukryj informacje o urządzeniu

Screen_Shot_2022-04-19_at_11.22.59_AM.png

Aby ukryć informacje o urządzeniu, wybierz przycisk „Ukryj informacje o urządzeniu”.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: