Korzystanie z funkcji autouzupełniania VEXcode EXP C++

Korzystanie z funkcji autouzupełniania C++ podczas tworzenia projektu C++ w VEXcode EXP może pomóc zaoszczędzić czas i zapobiec błędom podczas wpisywania poleceń.


Jak korzystać z funkcji autouzupełniania C++

Uwaga: W tym projekcie zastosowano szablon Clawbot (układ napędowy, 2 silniki).

Screen_Shot_2022-04-18_at_2.06.38_PM.png

Zacznij pisać, aby otworzyć menu wyboru.

rozwijany wybór

Nazwa urządzenia lub polecenia pojawi się w rozwijanym menu wyboru.

Screen_Shot_2022-04-18_at_2.12.13_PM.png

Aby uzyskać dostęp do listy możliwych poleceń dostępnych przy użyciu funkcji autouzupełniania, naciśnij klawisze Control + spacja (w systemach Windows, macOS i Chrome OS).

Dokonaj wyboru za pomocą funkcji autouzupełniania C++

Dokonaj wyboru

Naciśnij „Enter/Return” lub „Tab” na klawiaturze lub wybierz polecenie kursorem, aby dokonać wyboru.

Należy pamiętać, że w przypadku dłuższych menu wyboru można dokonać wyboru, korzystając z jednej z następujących opcji:

  • Użyj klawiszy „W górę” i „W dół”, aby wybrać żądaną nazwę, a następnie naciśnij „Tab” lub „Enter/Return” na klawiaturze, aby dokonać wyboru.
  • Użyj kursora, aby przewijać w górę i w dół menu Autouzupełniania. Następnie dokonaj żądanego wyboru.

Dodaj operator kropki, aby wyświetlić listę wszystkich poleceń dostępnych dla tego urządzenia

Screen_Shot_2022-04-18_at_2.13.37_PM.png

Dodanie operatora kropki (kropka, „.”) otworzy nowe menu ze wszystkimi poleceniami dostępnymi dla urządzenia.

Dokonaj wyboru, korzystając z jednej z poniższych opcji

Screen_Shot_2022-04-18_at_2.15.10_PM.png

Użyj przycisków „W górę” i „W dół” na klawiaturze, aby poruszać się po menu, a następnie naciśnij „Return” na komputerze Mac lub „Enter” w systemie Windows lub Chromebooku, aby dokonać wyboru.

Wybierz kursorem żądane polecenie.

Dodaj parametry

jechać naprzód

Parametry to opcje przekazywane do polecenia zawarte w nawiasach.

cale do przodu

Niektóre polecenia wymagają wielu parametrów. Aby oddzielić różne parametry w tym samym poleceniu, użyj przecinka.

Parametr opcjonalny

Niektóre parametry są opcjonalne, na przykład prawda w poniższym przykładzie. Aby uzyskać więcej informacji na temat parametrów, zapoznaj się z informacjami pomocy polecenia, aby określić, które parametry są potrzebne, a które opcjonalne.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: