Otwieranie projektu VEXcode EXP C++ w systemie Windows

Użytkownicy mogą otwierać projekt w VEXcode EXP na różne sposoby:

  • Otwieranie istniejącego projektu
  • Otwieranie najnowszego projektu
  • Otwieranie przykładu

Otwieranie istniejącego projektu

Otwórz.png

Otwórz istniejący projekt, wybierając opcję „Otwórz” z menu Plik.

Drive_and_turn_2.png

Następnie użyj interfejsu Windows, aby nawigować i otwierać istniejący projekt.

Uwaga: projekty VEXcode EXP C++ będą miały rozszerzenie pliku .expcpp.


Otwieranie najnowszego projektu

Open_Recent.png

Otwórz listę ostatnich projektów z menu Plik.

Open_Recent_2.png

Następnie wybierz najnowszy projekt, aby go otworzyć.


Otwieranie przykładu

Open_Examples.png

Otwórz menu Plik i wybierz opcję „Otwórz przykłady”.

Przykładowe_projekty.png

Następnie wybierz przykładowy projekt, aby go otworzyć.

Uwaga: podczas otwierania projektu pojawi się monit z prośbą o zapisanie, jeśli bieżący projekt nie został jeszcze zapisany.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przykładowych projektów, zobacz artykuł Korzystanie z przykładowych projektów i szablonów C++ w bazie wiedzy.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: