Korzystanie z przykładowych projektów i szablonów VEXcode EXP C++

Przykładowe projekty i szablony są świetnym źródłem informacji, jeśli dopiero zaczynasz pracę z VEXcode EXP i chcesz poznać różne zachowania robotów. Przykładowe projekty i szablony pozwalają także na obserwację sposobu użycia różnych poleceń w VEXcode EXP.


Korzystanie z przykładowych projektów w C++

Screen_Shot_2022-04-18_at_12.58.41_PM.png

Aby otworzyć przykładowy projekt, wybierz menu Plik i wybierz opcję „Otwórz przykłady”.

Screen_Shot_2022-04-18_at_1.00.15_PM.png

Wyświetlone zostaną ikony wielu różnych przykładowych projektów. Każda ikona reprezentuje inny projekt i jest kolorowana zgodnie z kategoriami poleceń.

Screen_Shot_2022-04-18_at_1.00.15_PM_copy.png

Pasek filtra umożliwia szybkie znalezienie określonego typu przykładu.

Screen_Shot_2022-04-18_at_1.08.51_PM.png

Aby otworzyć dowolny przykład, wybierz go z menu.

Screen_Shot_2022-04-18_at_1.10.11_PM.png

Polecenia dla przykładowego projektu bazowego zostaną wyświetlone w obszarze roboczym. Polecenia te i ich parametry można zmieniać lub usuwać. Można dodać dodatkowe polecenia, aby zmodyfikować przykładowy projekt.

Screen_Shot_2022-04-18_at_1.11.08_PM.png

Zapisz (Windows, macOS, Chromebook) i zbuduj przykład, aby wypróbować go na swoim robocie.


Korzystanie z szablonów

Screen_Shot_2022-04-18_at_1.25.36_PM.png

Istnieje również specjalny typ przykładu zwany szablonem.

Screen_Shot_2022-04-18_at_1.27.03_PM.png

Szablony posiadają specjalną ikonę i służą do tworzenia pustego projektu z predefiniowaną konfiguracją urządzenia.

Screen_Shot_2022-04-18_at_1.27.53_PM.png

Jeśli używasz standardowej konstrukcji robota, takiej jak Clawbot, możesz użyć szablonu, aby szybko rozpocząć nowy projekt.


Opisy w przykładowych projektach i szablonach C++

Screen_Shot_2022-04-18_at_1.28.56_PM.png

Każdy przykładowy projekt i szablon C++ zawiera opis w obszarze roboczym. Opisy mogą służyć do dokumentowania pewnych informacji w projekcie.

Screen_Shot_2022-04-18_at_1.30.09_PM.png

W przykładowym projekcie w C++ opis zawiera krótkie podsumowanie tego, co robi projekt, a także listę konfiguracji urządzenia.

Screen_Shot_2022-04-18_at_1.33.18_PM.png

W szablonie opis wskazuje, które urządzenia są wymienione w konfiguracji.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: