Tworzenie nowego projektu VEXcode EXP C++

Nowy projekt Blocks otwiera się po uruchomieniu VEXcode EXP, ale możesz łatwo utworzyć nowy projekt C++ po otwarciu VEXcode EXP.


Tworzenie nowego projektu w C++

Screen_Shot_2022-02-09_at_11.21.09_AM.png

Uruchom VEXcode EXP

Screen_Shot_2022-02-09_at_11.22.45_AM.png

VEXcode EXP otworzy się z początkowym projektem w trybie edytora bloków.

Screen_Shot_2022-02-09_at_1.26.50_PM.png

Aby utworzyć projekt w C++, otwórz menu Plik i wybierz „Nowy projekt tekstowy”.

Screen_Shot_2022-04-21_at_12.11.21_PM.png

Wybierz C++ w oknie Język projektu.

Screen_Shot_2022-04-18_at_12.05.48_PM.png

VEXcode EXP przełączy się do trybu edytora C++ i załaduje domyślny pusty projekt.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: