Kalibracja kontrolera VEX EXP

Krok 1: Sparuj kontroler i mózg.

Krok 2: Wybierz Ustawienia na ekranie głównym.

Ustawienia_EXP.png

Sprawdź, czy kontroler jest podłączony, zauważając ikonę połączenia na górze ekranu.
Po podświetleniu opcji Ustawienia naciśnij przycisk Sprawdź, aby dokonać wyboru.

Krok 3: Następnie wybierz Kalibruj.

Kalibruj.png

Naciśnij przycisk X, aby wrócić do ekranu Ustawienia.

Naciskaj lewy lub prawy przycisk, aż zobaczysz opcję Kalibruj, a następnie wybierz ją, naciskając przycisk Sprawdź.

Krok 4: Poruszaj joystickami.

Moving_Joysticks_EXP.png

Poruszaj obydwoma joystickami po pełnym okręgu, jak pokazano na ekranie.

Krok 5: Zapisz kalibrację.

Green_Checks_EXP.png

Po przesunięciu joysticków na ekranie pojawią się dwa zielone znaczniki, a przycisk W górę będzie migał. Naciśnij przycisk W górę, aby zapisać kalibrację. Aby uzyskać więcej informacji na temat nazw przycisków i joysticków na kontrolerze, zapoznaj się z tym artykułem

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: