Podłączanie do kontrolera za pomocą internetowego VEXcode IQ – Mac

Aby podłączyć kontroler VEX IQ do opartego na sieci Web VEXcode IQ na urządzeniu Mac, wystarczy kilka kroków.

Jak podłączyć kontroler VEX IQ z internetowego VEXcode IQ na urządzeniu Mac

IQ_2_Controller.png

Tna kontrolerze, naciskając przycisk zasilania na kontrolerze, aż wskaźnik zasilania zmieni kolor na zielony.

Screen_Shot_2022-03-31_at_10.20.35_AM.png

Podłącz kontroler IQ do urządzenia Mac za pomocą kabla USB-C.

Uwaga:Twój kontroler IQ musi pozostać podłączony do urządzenia Mac przez cały proces łączenia. 

Screen_Shot_2022-03-30_at_12.22.54_PM.png

Uruchom internetowy VEXcode IQ, przechodząc do codeiq.vex.com.

Wybierz ikonę Kontrolera na pasku narzędzi.

Screen_Shot_2022-03-30_at_12.23.40_PM.png

Wybierz „Połącz”.

IQ_Begin_Connection_Mac.png

Pojawi się pole tekstowe wyjaśniające, że należy wybrać kontroler o najniższym numerze identyfikacyjnym. Wybierz „Kontynuuj” w polu tekstowym, aby otworzyć okno połączenia.

IQ_Select_Port_Mac.png

Z listy dostępnych kontrolerów wybierz IQ Controller o najniższym numerze identyfikacyjnym.

IQ_Connect_to_Port_Mac.png

Wybierz przycisk „Połącz” po wybraniunajniższego numeruIQ Controller ID.

Screen_Shot_2022-03-30_at_12.26.02_PM.png

Po pomyślnym podłączeniu IQ Controller ikona Kontrolera zmieni kolor na zielony.

IQ_Incorrect_Port_Mac.png

Jeżeli połączenie nie powiodło się, pojawi się kolejne pole tekstowe z prośbą o wybranie Kontrolera z innym numerem ID.


Jak odłączyć kontroler VEX IQ od internetowego VEXcode IQ na komputerze Mac

Screen_Shot_2022-03-31_at_10.20.17_AM.png

Aby odłączyć urządzenie od kontrolera IQ, odłącz kabel USB-C od urządzenia lub kontrolera IQ.

IQ_2_Controller.png

Możesz także odłączyć kontroler IQ od internetowego VEXcode IQ, wyłączając kontroler.

Wyłącz kontroler, przytrzymując przycisk zasilania, aż lampka kontrolna na kontrolerze zgaśnie.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: