Podłączanie do kontrolera za pomocą internetowego VEXcode IQ - Chromebook

Aby podłączyć kontroler VEX IQ do internetowego VEXcode IQ na urządzeniu Chromebook, wystarczy kilka kroków.

Jak podłączyć kontroler VEX IQ z internetowego VEXcode IQ na urządzeniu Chromebook

IQ_2_Controller.png

Tna kontrolerze, naciskając przycisk zasilania na kontrolerze, aż wskaźnik zasilania zmieni kolor na zielony.

Screen_Shot_2022-03-31_at_10.19.13_AM.png

Podłącz kontroler IQ do urządzenia Chromebook za pomocą kabla USB-C.

Uwaga:Twój kontroler IQ musi pozostać podłączony do urządzenia Chromebook przez cały proces łączenia. 

Screen_Shot_2022-03-30_at_12.22.54_PM.png

Uruchom internetowy VEXcode IQ, przechodząc do codeiq.vex.com.

Wybierz ikonę Kontrolera na pasku narzędzi.

Screen_Shot_2022-03-30_at_12.23.40_PM.png

Wybierz „Połącz”.

Zrzut ekranu_2022-09-29_11.30.12_AM.png

Pojawi się pole tekstowe wyjaśniające, że należy wybrać kontroler o najniższym numerze identyfikacyjnym. Wybierz „Kontynuuj” w polu tekstowym, aby otworzyć okno połączenia.

Zrzut ekranu_2022-09-29_11.37.45_AM.png

Z listy dostępnych kontrolerów wybierz IQ Controller o najniższym numerze identyfikacyjnym.

Zrzut ekranu_2022-09-29_11.37.58_AM.png

Wybierz przycisk „Połącz” po wybraniunajniższego numeruIQ Controller ID.

Screen_Shot_2022-03-30_at_12.26.02_PM.png

Po pomyślnym podłączeniu IQ Controller ikona Kontrolera zmieni kolor na zielony.

Screen_Shot_2022-03-30_at_4.30.03_PM.png

Jeżeli połączenie nie powiodło się, pojawi się kolejne pole tekstowe z prośbą o wybranie Kontrolera z innym numerem ID.


Aby odłączyć kontroler VEX IQ od internetowego VEXcode IQ na Chromebooku

Screen_Shot_2022-03-31_at_10.19.28_AM.png

Aby odłączyć urządzenie od IQ Controllera, odłącz kabel USB-C od Chromebooka lub IQ Controllera.

IQ_2_Controller.png

Możesz także odłączyć kontroler IQ od internetowego VEXcode IQ, wyłączając kontroler.

Wyłącz kontroler, przytrzymując przycisk zasilania, aż lampka kontrolna na kontrolerze zgaśnie.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: