Podłączanie do sterownika za pomocą internetowego VEXcode IQ – Windows

Aby podłączyć kontroler VEX IQ do opartego na sieci Web VEXcode IQ na urządzeniu z systemem Windows, wystarczy kilka kroków.

Jak podłączyć kontroler VEX IQ z internetowego VEXcode IQ na urządzeniu z systemem Windows

IQ_2_Controller.png

Tna kontrolerze, naciskając przycisk zasilania na kontrolerze, aż wskaźnik zasilania zmieni kolor na zielony.

Screen_Shot_2022-03-31_at_10.21.53_AM.png

Podłącz kontroler IQ do urządzenia z systemem Windows za pomocą kabla USB-C.

Uwaga:Twój kontroler IQ musi pozostać podłączony do urządzenia z systemem Windows przez cały proces łączenia. 

Screen_Shot_2022-03-30_at_12.22.54_PM.png

Uruchom internetowy VEXcode IQ, przechodząc do codeiq.vex.com.

Wybierz ikonę Kontrolera na pasku narzędzi.

Screen_Shot_2022-03-30_at_12.23.40_PM.png

Wybierz „Połącz”.

IQ_Connection_Prompt_Windows.PNG

Pojawi się pole tekstowe wyjaśniające, że powinieneś wybrać kontroler oznaczony jako „Port komunikacyjny”. Wybierz „Kontynuuj” w polu tekstowym, aby otworzyć okno połączenia.

IQ_Select_Port_Windows.png

Wybierz kontroler IQ oznaczony jako „Port komunikacyjny” z listy dostępnych kontrolerów.

IQ_Connect_Windows.png

Wybierz przycisk „Połącz” po wybraniu „Portu komunikacyjnego” ID kontrolera IQ.

Screen_Shot_2022-03-30_at_12.26.02_PM.png

Po pomyślnym podłączeniu IQ Controller ikona Kontrolera zmieni kolor na zielony.

IQ_Incorrect_Port_Windows.png

Jeśli połączenie nie powiedzie się, pojawi się kolejne pole tekstowe z prośbą o wybranie kontrolera, który nie jest aktualnie sparowany.


Jak odłączyć kontroler VEX IQ od internetowego VEXcode IQ na urządzeniu z systemem Windows

Screen_Shot_2022-03-31_at_10.21.39_AM.png

Aby odłączyć urządzenie od kontrolera IQ, odłącz kabel USB-C od urządzenia z systemem Windows lub kontrolera IQ.

IQ_2_Controller.png

Możesz także odłączyć kontroler IQ od internetowego VEXcode IQ, wyłączając kontroler.

Wyłącz kontroler, przytrzymując przycisk zasilania, aż lampka kontrolna na kontrolerze zgaśnie.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: