Dostęp do pomocy w projekcie Pythona VEXcode EXP

Pomoc wyjaśnia, co robi polecenie, dzięki czemu możesz dowiedzieć się, czy jest ono pomocne w Twoim projekcie.


Dostęp do pomocy z paska narzędzi

Screen_Shot_2022-02-09_at_10.50.54_AM.png

Wybierz ikonę Pomoc przy dowolnym poleceniu w Przyborniku.

Screen_Shot_2022-02-09_at_10.53.41_AM.png

Zobaczysz ekran rozciągający się od prawej strony z informacjami o wybranym poleceniu.

Screen_Shot_2022-02-09_at_10.53.59_AM.png

Wybierz dowolne polecenia, o których chcesz dowiedzieć się więcej.

Screen_Shot_2022-02-09_at_10.54.51_AM.png

Po zakończeniu ukryj okno Pomocy, wybierając strzałkę w prawo obok ikony Pomoc.


Dostęp do pomocy z obszaru roboczego

Screen_Shot_2022-02-09_at_10.57.35_AM.png

Kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij i przytrzymaj dowolne polecenie w obszarze roboczym.

Screen_Shot_2022-02-09_at_10.58.33_AM.png

Pojawi się menu kontekstowe. Wybierz „Pomoc poleceń”.

Screen_Shot_2022-02-09_at_10.53.41_AM.png

Zobaczysz ekran rozciągający się od prawej strony z informacjami o wybranym poleceniu.

Screen_Shot_2022-02-09_at_10.54.51_AM.png

Po zakończeniu ukryj okno Pomocy, wybierając strzałkę w prawo obok ikony Pomoc.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: